Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

In Isännöinti Oy, y-tunnus 2871229-6

Koipitaipaleenkatu 9,

33870 TAMPERE

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinumero, sähköpostiosoite
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
 • Tapahtumatiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot
 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot: viranomaisten ylläpitämät reksiterit (esim. väestöreksiteri, Alma Talent Tietopalvelu)
 • Yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä

TIETOJEN LUOVUTUS

In Isännöinti Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain In Isännöinti Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

In Isännöinti Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Näin suojaamme kaikki hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön luovuttamisen muutosten ja tuhoamisen varalta.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvauta henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee tehdä toimiston aukioloaikana In Isännöinti Oy:n toimistolla. Tietojen pyytäjän todistaa henkilöllisyytenstä virallisen asiakirjan avulla (katso alla oleva lista asiakirjoista) ja ilmoittaa, mihin osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen rekisteriseloste hänestä toimitetaan tai mitä virheellisiä tietoja hän vaatii oikaistavaksi.

Yleisesti käytettyjä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoja ovat suomalaisen viranomaisen myöntämät:

 • henkilökortti
 • passi
 • ajokortti
 • diplomaattipassi
 • ulkomaisen viranomaisen myöntämä passi

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään reksiteriin.